Reparation/service

TraktorI verkstaden kan vi reparera och serva det mesta i maskinväg. Vi servar och reparerar de flesta entreprenörmaskiner och transportbilar. Vi åtar oss givetvis även andra uppdrag. Vår moderna verkstad är fullt utrustad med de verktyg och maskiner som krävs för de svåraste uppdragen.

Vår specialitet är maskiner och hydraulik, vilket bland annat innebär att vi erbjuder direktservice på hydraulslangar.

Behöver Ditt fordon eller maskin service respektive reparation så ta kontakt med oss. I många fall kan Du få ett kostnadsförslag på hur mycket det kommer att kosta. Och kom ihåg att service på en maskin är inte en kostnad - det är en investering.


Finansiering

Vi erbjuder Finansiering tillsammans med Wasa Kredit.
Finansiering av större objekt såsom verkstadsmaskiner, entreprenad- och lantbruksmaskiner. Finansiering sker direkt till slutkund genom såväl leasing- som avbetalningsavtal.
Läs mer om finansiering här